NOWOŚĆ: dostawa do paczkomatów

Regulamin sprzedaży

Niniejszy regulamin reguluje zasady zawierania umów sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostarczania newslettera, prezentowanych w serwisie www.promod.pl pomiędzy spółką:

Promod SAS
o kapitale 11.944.812 euro
z siedzibą we Francji, w Marcq-en-Baroeul (59700), ulica Chemin du Verseau zarejestrowaną we Francji w Rejestrze Handlowym (Registre du Commerce et des Sociétés) dla Lille métropole pod numerem 685 420 606
podatnik VAT nr: FR 55 685 420 606
E-mail : obslugaklienta@promod.pl
będącą właścicielem serwisu www.promod.pl
zwaną dalej "Promod"

i

użytkownikiem serwisu www.promod.pl, korzystającym z niego między innymi w celu zawarcia umowy sprzedaży, zwanym dalej "Użytkownikiem".

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2021 r.